Wymagania DSpace

Logo DSpaceOprogramowanie DSpace jest w pełni oparte o komponenty Open Source. Pozwala to na uruchomienie DSpace na wielu przeróżnych platformach sprzętowych i systemowych. Samo oprogramowanie serwerowe DSpace zostało napisane w języku Java.  Zamieszczam osobno wymagania co do oprogramowania dla *NIX i dla systemów z rodziny Windows, gdyż posiadają nieznaczne równice.

Minimalne wymaganie DSpace dla platformy *NIX(Linux-większość dystrybucji powinna posiadać oprogramowanie poniżej, HP-UX itd.) :

 1. Sun Java JDK 5
 2. Apache Maven 2.0.8 lub nowsza wersje
 3. Apache Ant 1.7 lub nowsza wersja
 4. Relacyjna Baza Danych:
  – PostgreSQL co najmniej 7.3 lub 7.4 zalecana wersja to jednak 8.0 lub wyższa
  – Oracle co najmniej wersja 9
 5. Serwer serwletów Javy:
  – Apache Tomcat
  – Jetty
  – Caucho Resin
  – I wszystkie równorzędne
 6. Perl

Wymagania dla DSpace na platformę Windows

 1. Java SDK 1.5 lub nowsza
 2. Relacyjna Baza Danych:
  -PostgreSQL 8.0 lub nowszy
  -Oracle 9 lub nowszy
 3. Apache Ant w wersji co najmniej 1.6.2 lub nowszej
 4. Apache Tomcat 5.0 lub nowszy
 5. Apache Maven 2.0.8 lub nowszy

Podczas instalacji na platformie Windows trzeba pamiętać o ustawieniu zmiennych środowiskowych takich jak: JAVA_HOME i ustawieniu PATH do katalogu instalacyjnego [ApacheAnt]\bin

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s