Reguły Autoryzacji w DSpace

Logo DSpaceSystem autoryzacji DSpace bazuje na połączeniu(przypisywaniu) akcji do obiektów i list E-Osób które mogą je wykonywać. Połączenia(przypisywanie) nazywamy Zasobami Reguł, i listy E-Osób nazywamy Grupami. Istnieją dwie specjalne grupy: “Administratorzy“, którzy mogą robić wszystko na systemie, oraz “Anonimowi“, którzy są listą zawierającą wszystkich użytkowników. Przypisywanie reguł dla akcji na obiekcie dla anonimowego użytkownika oznacza uzyskanie przez wszystkich praw do wykonania danej akcji. (Dla przykładu, dla większości obiektów w systemie DSpace posiadają one regułę dla “anonimowych” CZYTAJ)
Możliwe są podane akcje:
 • Kolekcja
 1. DODAJ/USUŃ – dodaj lub usuń pozycję ( DODAJ = prawo do wysyłania pozycji )
 2. DOMYŚLNE_CZYTAJ_POZYCJE – dziedziczone jako CZYTAJ przez wszystkie wysłane pozycje
 3. DOMYŚLNE_CZYTAJ_DANE – dziedziczone jako CZYTAJ dla danych z wszystkich wysłanych pozycji.
 4. ADMIN_KOLEKCJI – Administratorzy Kolekcji mogą edytować pozycję w kolekcji, wycofywać pozycję, mapować inne pozycje do tej kolekcji.
 • Pozycja
 1. DODAJ/USUŃ – dodaj lub usuń
 2. CZYTAJ – może przeglądać pozycję (metadane pozycją są zawsze widoczne)
 3. ZAPISZ – może zmieniać pozycję
 • Pakiet
 1. DODAJ/USUŃ – dodaj lub usuń dane z pakietu
 • Dane
 1. CZYTAJ – przeglądaj dane
 2. ZAPISZ – modyfikuj dane
Zauważ, że nie ma akcji “SKASUJ”. W przypadku “KASOWANIA” obiektu (np. pozycji) z archiwum musisz posiadać pozwolenie na usuwanie wszystkich obiektów (w tym wypadku kolekcji) które posiadają ją. Osierocona pozycja jest automatycznie kasowana.
Reguły mogą być ustawiane indywidulanie dla E-Osób i grup E-Osób.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s