Reguły Autoryzacji w DSpace

Logo DSpaceSystem autoryzacji DSpace bazuje na połączeniu(przypisywaniu) akcji do obiektów i list E-Osób które mogą je wykonywać. Połączenia(przypisywanie) nazywamy Zasobami Reguł, i listy E-Osób nazywamy Grupami. Istnieją dwie specjalne grupy: “Administratorzy“, którzy mogą robić wszystko na systemie, oraz “Anonimowi“, którzy są listą zawierającą wszystkich użytkowników. Przypisywanie reguł dla akcji na obiekcie dla anonimowego użytkownika oznacza uzyskanie przez wszystkich praw do wykonania danej akcji. (Dla przykładu, dla większości obiektów w systemie DSpace posiadają one regułę dla “anonimowych” CZYTAJ)
Możliwe są podane akcje:
 • Kolekcja
 1. DODAJ/USUŃ – dodaj lub usuń pozycję ( DODAJ = prawo do wysyłania pozycji )
 2. DOMYŚLNE_CZYTAJ_POZYCJE – dziedziczone jako CZYTAJ przez wszystkie wysłane pozycje
 3. DOMYŚLNE_CZYTAJ_DANE – dziedziczone jako CZYTAJ dla danych z wszystkich wysłanych pozycji.
 4. ADMIN_KOLEKCJI – Administratorzy Kolekcji mogą edytować pozycję w kolekcji, wycofywać pozycję, mapować inne pozycje do tej kolekcji.
 • Pozycja
 1. DODAJ/USUŃ – dodaj lub usuń
 2. CZYTAJ – może przeglądać pozycję (metadane pozycją są zawsze widoczne)
 3. ZAPISZ – może zmieniać pozycję
 • Pakiet
 1. DODAJ/USUŃ – dodaj lub usuń dane z pakietu
 • Dane
 1. CZYTAJ – przeglądaj dane
 2. ZAPISZ – modyfikuj dane
Zauważ, że nie ma akcji “SKASUJ”. W przypadku “KASOWANIA” obiektu (np. pozycji) z archiwum musisz posiadać pozwolenie na usuwanie wszystkich obiektów (w tym wypadku kolekcji) które posiadają ją. Osierocona pozycja jest automatycznie kasowana.
Reguły mogą być ustawiane indywidulanie dla E-Osób i grup E-Osób.
Advertisements

Wymagania DSpace

Logo DSpaceOprogramowanie DSpace jest w pełni oparte o komponenty Open Source. Pozwala to na uruchomienie DSpace na wielu przeróżnych platformach sprzętowych i systemowych. Samo oprogramowanie serwerowe DSpace zostało napisane w języku Java.  Zamieszczam osobno wymagania co do oprogramowania dla *NIX i dla systemów z rodziny Windows, gdyż posiadają nieznaczne równice.

Minimalne wymaganie DSpace dla platformy *NIX(Linux-większość dystrybucji powinna posiadać oprogramowanie poniżej, HP-UX itd.) :

 1. Sun Java JDK 5
 2. Apache Maven 2.0.8 lub nowsza wersje
 3. Apache Ant 1.7 lub nowsza wersja
 4. Relacyjna Baza Danych:
  – PostgreSQL co najmniej 7.3 lub 7.4 zalecana wersja to jednak 8.0 lub wyższa
  – Oracle co najmniej wersja 9
 5. Serwer serwletów Javy:
  – Apache Tomcat
  – Jetty
  – Caucho Resin
  – I wszystkie równorzędne
 6. Perl

Wymagania dla DSpace na platformę Windows

 1. Java SDK 1.5 lub nowsza
 2. Relacyjna Baza Danych:
  -PostgreSQL 8.0 lub nowszy
  -Oracle 9 lub nowszy
 3. Apache Ant w wersji co najmniej 1.6.2 lub nowszej
 4. Apache Tomcat 5.0 lub nowszy
 5. Apache Maven 2.0.8 lub nowszy

Podczas instalacji na platformie Windows trzeba pamiętać o ustawieniu zmiennych środowiskowych takich jak: JAVA_HOME i ustawieniu PATH do katalogu instalacyjnego [ApacheAnt]\bin

Otwarte Oprogramowanie dla Bibliotek Cyfrowych czyli… DSpace

Logo DSpace

DSpace jest platformą oprogramowania Open Source dająca możliwości do:
 • Przechwytywania i opisu materiałów w postaci cyfrowej
 • Dystrybucji treści cyfrowych które należą do organizacji, oraz ich przeszukiwania
 • Oprogramowania DSpace pozwala na stworzenie własnej Biblioteki Cyfrowej(BC) bez większego nakładu finansowego za licencje.
Dane przechowywane w DSpace mają konkretną hierarchie i strukturę. Postaram się opisać podstawowe pojęcia związane z DSpace.
Model Danych:
 1. Społeczność(Community) -> Podspołeczność(Sub-community) – Np. Zakład Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Śląskiego
 2. Kolekcja – Np. Dzieła Tomasza z Akwinu
 3. Pozycja – Suma Teologiczna
 4. Pakiet – np. Grupa Plików HTML i Pliki obrazków itd.
 5. Dane – np pojedyńczy plik HTML, pojedyńczy obrazek itd.
 6. Format Danych – np. HTML 4.01, JPEG, GIF, PDF itd.
Obecnie DSpace obsługuje min. takie technologie i funkcjonalności jak:
 • OpenURL
 • OAI (Open Archive Initiative) protokół do zbierania metadanych. Pozwala ono między innymi na dołączenie się chociażby do Polskiej Federacji Bibliotek Cyfrowych.
 • Wsparcie dla licencji Creative Commons
 • Subskrypcje
 • Wsparcie dla digitalizacji dokumentów HTML (całych stron Web)
 • Wsparcie dla systemu CNRI Handle System [http://www.handle.net/]. Pozwala to na swobodną zmianę adresów/serwerów. Gdyż same zasoby dzięki handle.net zachowują prawidłowy link.
 • Bardzo dokładne Statystyki

Obecnie rozpocząłem tłumaczenie całego pakietu oprogramowania DSpace. Chętnie wykonam też instalacje testowe na serwerach gdyż już posiadam w nich doświadczenie.
Zainteresowanych wsparciem, pomocą, testowaniem proszę o kontakt w zakładce o tejże nazwie.